Stort behov for flyktningguider i Vestby

Vil du være en frivillig hjelper i forbindelse med krigen i Ukraina og nyankomne flyktninger til Vestby?

Vi oppretter en frivilligbank på Frivilligsentralen for alle som vil bidra som frivillig i forbindelse med nyankomne flyktninger fra Ukraina. De fleste flyktninger som kommer til Vestby er barn, kvinner og eldre.

Frivilligheten i Norge

Frivillighet Norge følger situasjonen i Ukraina og grenseområdene med sorg og alvor. Her er en oversikt over hvordan du kan hjelpe.

Frivillighet Norge

Flyktninghjelpen Norge

Flyktninghjelpen har vært til stede i Ukraina siden 2014, og hjulpet over 700.000 mennesker med mat, husly, vann, sanitære tjenester og rettshjelp.

Flyktninghjelpen Norge 

Redd Barna

Støtt vårt arbeid for barn i krig og konflikt. Gi dem livreddende mat, beskyttelse og medisiner i dag!

ReddBarna

Røde Kors Norge

Røde Kors bevegelsen har vært til stede i Ukraina siden 2014, og bistår med nødhjelp der. Røde Kors er også til stede i landene rundt. Røde Kors vil kan bistå med psykososial støtte, aktiviteter på mottak for barn og Norsktrening, i tillegg til ordinære aktiviteter.

Rødekors Norge

Vipps organiserer - Slik kan du hjelpe Ukraina

Mange norske organisasjoner er på plass i landet og gir viktig bistand til sivilbefolkningen. Du kan støtte det viktige arbeidet ved å vippse.

Vipps