Se mer informasjon om barnehagene under Enheter. 

Ved hovedopptak er det lovfestet rett til barnehageplass for barn som er fyller 1 år innen utgangen av november. Retten til plass gjelder når det søkes om oppstart innen utgangen av den måneden barnet fyller ett år.