Disse frivillige organisasjonene i Vestby har mottatt strømstøtte:

Org.nr:            Organisasjon:                                                   Tilskudd: 
922 919 224 Foreningen Villa Elverhøy kr. 12.684
986 418 601 Son Slalomklubb kr. 17.294
976 602 269 Stiftelsen Kultursenteret Vestby Prestegård kr. 11.010
883 543 262 Vestby Jeger og Fiskerforening kr. 7.135
975 620 921 Soon Seilforening kr. 18.591
982 892 694 Vestby Idrettslag kr. 5.944
877 132 382 Vestby Menighetshus kr. 13.852
979 518 005 Son Båtforening kr. 13.480
990 155 089 Hølen Idrettsklubb kr. 4.542
884 955 882 Son Tennisklubb kr. 38.637
938 498 318 Frelsesarmeen kr. 14.050
976 479 300 Filadelfiakirken Vestby kr. 13.957

Til sammen er det overført 171.000 kroner til organisasjoner i Vestby.

Om strømstøtteordningen

Som følge av ekstraordinære strømpriser bevilget Stortinget 17. februar 2022 en pott på 250 millioner kroner til frivillige organisasjoner, til fordeling i kommuner som hadde en gjennomsnittlig strømpris i desember på over 70 øre per kWt.

Kommunene har fått overført penger, som i sin helhet skal utbetales som strømstøtte til frivillige organisasjoner.
For å lette kommunens saksbehandling opprettet Lotteri- og stiftelsestilsynet et enkelt nasjonalt søknadsskjema som var åpent i perioden 28. februar til søknadsfristen gikk ut 15. mars. Søknadene ble så videresendt til kommunene for behandling og utbetaling. 

Kommunene har overført tilskudd til alle frivillige organisasjoner som oppfyller kravene. I Vestby ble alle søknader godkjent og søkerne har fått tilskudd etter gjeldende satser.

Retningslinjer for strømstøtteordningen for frivillige organisasjoner

Ordningen består av en engangsutbetaling som skal kompensere for deler av merkostnadene ved høye strømpriser i perioden desember - mars. Tilskuddet baseres på oppgitt forbruk for desember og januar. Forbruket for januar brukes som estimat for forbruk i februar og mars. 

Målet med tilskuddsordningen er å motvirke at de høye strømprisene fører til redusert aktivitet og høyere deltakeravgifter i frivillige organisasjoner.