Sted

Teten ungdomsklubb har klubblokaler på Teten Ungdomshus i Vestby sentrum. 

Pris

Det er gratis å bruke fritidsklubbene i Vestby.

Ansatte

Fritidsklubbene er et kommunalt fritidstilbud med kommunalt ansatte klubbarbeidere. 

Digital ungdomsklubb

I koronaperioden var fritidsklubbene stengt. Som et alternativ ble det etablert Digital ungdomsklubb.