Registrere søknad om beskyttelse

Du kan informere politiet i de ulike politidistriktene at du vil søke beskyttelse, men Nasjonalt ankomstsenter er det stedet som registrerer søknaden din om beskyttelse og sender den til Utlendingsdirektoratet (UDI) for behandling. Ankomstsenteret er også det eneste stedet som tilbyr deg innkvartering under registreringen.

Unntak

Det er noen unntak:

  • Hvis du er under 18 år og kommer alene til Norge (enslig mindreårig).
  • Hvis du er i en spesielt sårbar situasjon.
  • Hvis det er fare for livet og helsen din. Hvis noe av dette gjelder deg, vil politiet organisere transport for deg til Nasjonalt ankomstsenter. 

Tilbud om å bo i asylmottak

Hvis du trenger et sted å bo etter at du er ferdig registrert på Nasjonalt ankomstsenter, og mens du venter på at søknaden din om beskyttelse skal bli behandlet, får du tilbud om plass på et asylmottak et annet sted i landet. Du vil få beskjed om hvor du skal og når du skal reise. Reisen til asylmottaket er organisert og betalt av ankomstsenteret.

Bo privat før og etter registrering

Hvis du bor privat og skal fortsette med det, kan du registrere søknaden om beskyttelse ved et av politiets registreringssteder. Hvis du senere ønsker plass i et asylmottak, må du først reise til Nasjonalt ankomstsenter.

Hvis du kom til Norge ved Storskog

Endringen gjelder ikke for personer som kommer over grensa ved Storskog. De blir registrert i Kirkenes.