Offentlig tilfluktsrom

I Vestby kommune har vi ett offentlig tilfluktsrom. Dette blir kontrollert årlig og rutinemessig vedlikeholdt . Dette rommer 350 mennesker og ligger i Vestbyhallen ved Bjørlien skole.

Det er i tillegg et antall andre tilfluktsrom i kommunen. Disse er private i den forstand at de er bygget for å romme de som oppholder seg i bygget. Eierne av disse forholder seg til DSB vedrørende vedlikehold og bruk. Kommunen jobber opp mot DSB for å avklare status og eventuell bruk av disse private tilfluktsrommene.

Det er Direktoratet for sivilberedskap (DSB) som har det nasjonale ansvaret for tilfluktsrom. Alle forhold vedrørende bygging, sanering og dispensasjon i forhold til pålegget om å bygge tilfluktsrom behandles av DSB.


Jodtabletter

Kommunen har anskaffet Jodtabletter for kommunens  barn, unge under 18 år og gravide. Disse vil bli distribuert etter en oppsatt plan. Når disse skal distribueres og eventuelt bruk avgjøres av overordnede myndigheter.