I Vestby kommune har vi ett offentlig tilfluktsrom. Dette blir kontrollert årlig og rutinemessig vedlikeholdt . Dette rommer 350 mennesker og ligger i Vestbyhallen ved Bjørlien skole.

I tillegg har vi følgende tilfluktsrom som av DSB karakteriseres som private i og med at de i sin tid ble bygget for å betjene de som til daglig har tilhold i byggene der de ligger. I en gitt situasjon vil disse ( i henhold til sentrale retningslinjer) kunne  ryddes på 72 timer og åpnes for innbyggerne.

  • kjelleren på Vestby rådhus,
  • kjelleren på Vestby sykehjem, forbeholdt pasienter og ansatte der.
  • kjelleren på gamle Bjørlien skole og
  • kjelleren på NAV-bygget i Vestby sentrum

Tilsammen rommer tilfluktsrom i kommunal eie 840 innbyggere.

Det ble rundt 1990 gjort endringer som medførte lettelser i forhold til pålegget om å bygge tilfluktsrom. Det har aldri vært et mål for myndighetene å ha en 100% dekning av tilfluktsrom for befolkningen. I og med at situasjonen i verden gjennom de siste 30 årene har endret seg har det blitt gitt mange dispensasjoner slik at dekningsgraden har vært jevnt synkende.  

Det er i tillegg et antall andre tilfluktsrom i privat eie i kommunen. Disse er private i den forstand at de er bygget for å romme de som oppholder seg i bygget. Eierne av disse forholder seg kun til DSB vedrørende vedlikehold og bruk. Disse rommene kan i operativ tilstand romme ca 4000 mennesker. Kommunen er ikke kjent med tilstanden til disse tilfluktsrommene, og har heller ikke noe ansvar for å følge opp disse tilfluktsrommene. Det ansvaret er det DSB som har.