Hvem kan søke?

Både kommuner, privatpersoner, historielag og andre lag og foreninger kan søke. 

Midlene er satt av i statsbudsjettet, og i år er det 1 540 000 kroner som skal fordeles på ulike stedsnavnprosjekter.


Dere finner mer informasjon på Språkrådets nettsider:
Tilskottsordning (sprakradet.no)
Søknad skal sendes til Språkrådet.


Hvordan gjennomføres registreringen?

Innsamling og registrering skal samordnes, slik at navnene kan bli tilgjengelig for flest mulig. Materialet som blir samlet inn skal derfor legges inn i en nasjonal navnebase som er under utvikling. Gjennom dette verktøyet kan navnene legges direkte inn på elektroniske kart. 

De som registrerer og samler inn stedsnavn, skal kunne legge inn opplysninger om navnet, inkludert lydfiler med opplysninger om uttale og bilde av stedet. Det blir lagt opp til at fagpersoner i ettertid skal kunne kvalitetssikre data og legge til opplysninger, for eksempel om den språklige betydningen av navnet.