Informasjon om tilskuddet for 2024

 • Søknadsfrist 13. mai og 31. august 
 • Tilskuddsperioden er ut kalenderåret 2024
 • Tilgjengelige midler i 2024: 200 000 kroner 
 • Rapporteringsfrist for tilskuddsmottakere er 1. mars 2025. Skjema for rapportering lenger ned på siden.

Hva kan det søkes om og hva tilbyr vi?

Hva det kan søkes om
 • Tilskuddsmidlene skal benyttes til rusfrie tiltak, prosjekter eller arrangementer 
 • Hovedmålgruppen for tiltakene må være barn og ungdom i Vestby kommune
 • Tiltakene må gjennomføres i løpet av kalenderåret 2024
 • Tiltakene skal passe med ordningens mål om å bidra til å utvikle et godt miljø for barn og ungdom i Vestby kommune
 • Tiltakene skal være av begrenset varighet og ikke en del av ordinær drift
 
Hvordan søke

Søknad må inneholde opplysninger om

 • Ansvarlig søker 
 • Hvem det søkes for (om dere er en skole, gruppe, klubb eller organisasjon)
 • Beskrivelse av hva det søkes midler til (hva som er målet, for hvem og for hvor mange, hva dere vil gjøre og hvordan det skal hjelpe til å lage godt miljø for barn og ungdom)
 • Plan for gjennomføring (når og hvor det skal skje, og hvor lenge)
 • Dere må legge ved budsjett med detaljert oversikt over hva pengene skal brukes til. Budsjett finner du her. Last opp budsjettet i søknaden.
 • Der søknaden ikke er skrevet av barn eller ungdom skal det komme tydelig frem hvordan barn og ungdom har vært med i prosessen
 • Søknaden skal sendes via søknadsskjema som du finner på denne siden 
 • Søkere mottar automatisk svar som bekreftelse på at søknaden er mottatt

Behandling av søknader og krav til rapportering

Behandling av søknader:
 • Søknader behandles i ordinært ungdomsrådsmøte i juni og oktober 
 • Tilskuddsmidlene fordeles rettferdig på bakgrunn av søknader ungdomsrådet mottar
 • Søkere får vedtaksbrev per e-post når søknadene er behandlet av ungdomsrådet
 • Ved helt eller delvis innvilget søknad skjer utbetaling så fort som mulig etter at svarene er sendt ut.
 
Krav til rapportering:
 • Alle som mottar tilskudd, skal rapportere når tilskuddsperioden er ferdig
   
 • Rapporteringen må gjøres av den eller dem som er registrert som søker og mottaker av tilskuddsmidlene
   
 • I rapporten skal dere blant annet
  - Vise om dere har gjennomført det dere beskrev i søknaden 
  - Vise at dere har brukt tilskuddsmidlene til det dere fikk godkjent i vedtaket
  - Beskrive det dere har gjennomført
  - Beskrive hvor mange som har deltatt eller benyttet seg av tiltaket
  - Hva som har vært suksesser, utfordringer og hva som eventuelt ikke ble som dere tenkte
   
 • Dere må legge ved sluttregnskap med oversikt over
  - Mottatt tilskudd
  - Egenfinansiering 
  - Totale inntekter
  - Alle utgifter
 
Kontakt
Spørsmål om Ungdomsrådets tilskuddsordning for barn og unge 2024 kan sendes til post@vestby.kommune.no

Skjema for rapportering - frist for rapportering 1. mars 2025

For de som har mottatt støtte til Ungdomsrådets tilskuddsordning, skal det rapporteres hvordan tilskuddsmidlene er benyttet. 

Rapporteringsfrist for tilskuddsmottakere er 1. mars 2025

Vennligst fyll ut skjemaene nedenfor:

Rapporten sender du inn digitalt ved å fylle inn i skjemaet.

Budsjettet kan du sende på e-post til post@vestby.kommune.no. Merk i emnefeltet navn og saksnummer på tiltaket.