Gjennomføringen er avhengig av værforholdene. Det kan ikke være frost når vi feier, da det benyttes vann. Blir det for mye regn vil også dette forsinke fremdriften da grusen blir for våt til å feies opp. Vi kan derfor ikke publisere en eksakt fremdriftsplan. 

Gater hvor det er gateparkering vil bli skiltet med «parkering forbudt» i forkant. Husk derfor å sjekke skilting.

Vis hensyn til maskiner og utstyr i den kommende perioden. Tusen takk!