Utgangspunktet for den vedtatte sykkelstrategien var at den skulle behandles politisk gjennom to behandlinger, slik at strategien kunne sendes på høring. Men på bakgrunn av at den vedtatte sykkelstrategien måtte foreligge før kommunen fikk bli med i sykkelbyordningen, som ga kommunen mulighet til å søke om økonomisk støtte til tiltak, var det ikke tid til to politiske behandlinger og høring. Det ble derfor vedtatt at sykkelstrategien skulle revideres allerede høsten 2020, men grunnet begrensede ressurser på planavdelingen har ikke revidering av sykkelstrategien kommet i gang før nå.

Sykkelstrategien er et viktig redskap som gir kommunen grunnlag for beslutninger som involverer spørsmål om sykkeltilrettelegging og holdningsskapende arbeid.

Strategien skal gi føringer for kommunens mer detaljerte planlegging, og myndighet- og virksomhetsutøvelse.

Merknader

Merknader til arbeidet med sykkelstrategien sendes innen 30. juni 2022 til Vestby kommune. Benytt postadresse Postboks 144, 1541 Vestby, eller send e-post. Du kan også benytte selvbetjeningsportalen.