Vedtatt budsjett og handlingsprogram 2021 - 2024

Kommunens budsjett og handlingsprogram ble vedtatt av kommunestyret 14. desember 2020.
Her finner du budsjettet i digital utgave:

Vedtatt handlingsprogram 2021-2024

Vedtatt budsjett og handlingsprogram 2021-2024 (pdf)

Du finner alle dokumenter i forbindelse med den politiske behandlingen av budsjettet i den politiske møtekalenderen; kommunestyrets møte 14.12.2020, sak 102/20

Handlingsprogrammet er kommunens økonomiplan for de fire neste budsjettår. Planen skal vise utviklingen i kommunens økonomi, og gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden.