Tidligere praksis med innbetaling til veifond er avviklet

Kommunen praktiserte tidligere en ordning med innbetaling til kommunalt veifond som alternativ til opparbeidelsesplikten. Denne ordningen praktiseres ikke lenger.


Er det innbetalt til veifond og du ønsker pengene tilbake?

De som eier en eiendom hvor det er innbetalt til kommunalt veifond kan få pengene tilbake dersom de ønsker det. De må da søke om midlertidig dispensasjon med etterfølgende refusjonskrav, eller opparbeide veien i tråd med det som er nevnt over. Se mer informasjon i veileder til opparbeidelsesplikten.


Er det innbetalt til veifond og du ønsker å beholde dette som løsning?

Eier av eiendom der det er innbetalt penger til kommunalt veifond, som ønsker å beholde dette som løsning, kan velge det. I disse sakene har kommunen overtatt ansvaret for å bygge veien. Grunneier vil ikke få refusjonskrav når veien bygges.

Erklæringer - Opparbeidelse av vei

Erklæring - opparbeidelse av vei
Denne erklæringen skal du benytte deg av dersom du har søkt midlertidig dispensasjon.

Erklæring - opparbeidelse av vei og avståelse av veigrunn
Denne erklæringen skal du benytte deg av dersom du har søkt midlertidig dispensasjon og deler av eiendommen din er regulert til veigrunn.