Ødemørk
I tillegg skal tre av dammene som ble etablert på Ødemørk graves dypere, og det skal gjøres en del tiltak for å utbedre beiteområdet med mindre kulper og terskler for at salamanderne og froskene i området skal få enda bedre levevilkår. Det vil derfor være en del aktivitet med gravemaskin på Ødemørk denne uken og frem til onsdag 17.april. Vi ber om forståelse for at det kan bli noe redusert fremkommelighet gjennom beitet på Ødemørk, og langs Kongeveien nord for Ødemørktunet under disse arbeidene. Kartskissen under viser hvordan tiltakene er planlagt.

Det er bare noen av tiltakene som kan utføres nå. Den eksisterende dammen ved Ødemørkstua vil ikke bli restaurert nå, det skjer først når amfibiene har gått i dvale til høsten, men vi vil ta ned noe vegetasjon rundt dammen. Tiltakene som er inne i selve Ødemørk naturreservat vil heller ikke bli utført nå. 

Planen for tiltak er utarbeidet ved samarbeid mellom Norsk institutt for naturforskning og Vestby kommune.

Ta kontakt med plan- og miljørådgiver i Vestby kommune for spørsmål og utfyllende informasjon.