Utviklingen av Bruerparken er et pilotprosjekt hva gjelder etablering og tilrettelegging av nærmiljøområder for egenorganisert hverdagsaktivitet i Vestby kommune. Stadig flere ønsker å styre og organisere aktiviteten sin selv, og kommunen kan bli flinkere til å tilrettelegge for dette. Særlig har det siste året vist oss viktigheten av lett tilgang til attraktive nærmiljøer. Utvikling av Bruerparken vil være positivt for nærmiljøet, i tillegg til at det vil bli et morsomt stopp for brukerne av Smaalensbanen, den nye turveien gjennom Hølen som skal åpnes i juni.


Vi sørger for å få med jentene!
Undersøkelser viser at planlagte anlegg for egenorganisert aktivitet oftere benyttes av gutter enn jenter. Mye av grunnen til dette er at anleggene i større grad retter seg mot aktiviteter guttene helst vi drive på med. For å sikre at den nye aktivitetsarenaen også blir et sted jentene har lyst til å være, har vi jobbet med å undersøke hvilke behov vi må dekke og hvilke elementer som må være på plass. Dette arbeidet har gitt oss mye verdifull kunnskap og innsikt vi tar med oss videre i prosessen. Målet er ikke å lage en aktivitetsarena kun for jenter, men å unngå å lage et sted de ikke vil være.

  • Det er ikke noe å gjøre i Bruerparken. Den er mørk, skummel, våt og gjørmete. Vi er bare ute etter noe nytt og gøy! (informanter fra Hølen)

 

Hva skjer nå?
Vi går nå over i en skisseprosjektfase sammen med Tverga, hvor vi skal jobbe videre med å videreutvikle og konkretisere konseptet. Framover blir det viktig å teste ut ideer og prototyper på framtidige brukere, slik at vi til slutt finner gode løsninger som fremmer bevegelse på nye, morsomme og overraskende måter i Bruerparken.

Les mer om prosjektet på Tvergas hjemmesider