Vestby - en av Norges mest robuste mellomstore kommuner

Vestby kommune ender opp på en 7. plass i rapporten fra konsulentselskapet WSP og viser at Vestby er en av Norges mest robuste kommuner. Vestby sammenlignes med  mellomstore kommuner uten bystatus med minst 5 000, men færre enn 30 000 innbyggere og havner her på en god 2. plass.

Rapporten viser at det er pendlerkommunene som er mest forberedt for kriser og fremtidsendringer.

Konsulentselskapet WSP har sammenlignet alle kommunene i Norge, og sett på hvor robuste og tilpasningsdyktige de er når det kommer til demografi, arbeidsmarked, utdanning, økonomi og næringsliv, bærekraft- og klima.

Rapporten «Regionenes kamp 2022» viser et bilde av kommunene i Norges velstand og fremtidsutsikter. Materialet gir mulighet til å lage nyttige sammenligninger, kommune mot kommune, men kan også brukes til mer inngående dybdeanalyser for enkeltkommuner.

Ordfører Tom Anders Ludvigsen er svært forøyd med resultatene som kommer frem i rapporten.

Her kan du lese hele rapporten om Regionenes kamp 2022. 

*Regionenes kamp utgis for første gang i 2022 av WSP Norge. I Sverige har dette kunnskapsgrunnlaget vært utgitt og utviklet over flere år.