Du kan sende meldinger når det gjelder nevnte tjenester ved for eksempel avbestillinger eller om du har andre spørsmål. Avbestillingene registreres direkte i kommunens elektroniske pasientjournal (EPJ).

På denne måten blir det enklere for brukerne å planlegge sin hverdag, kommunen vil motta færre henvendelser på telefon og hjemmetjenesten kan unngå mange bomturer.

Forventet svarfrist fra kommunen er én virkedag.

Avlysing av besøk bør skje en virkedag før.  

Slik kommer du i gang med digital innbyggerdialog

Du logger deg inn på helsenorge.no 

  • Av hensyn til sikkerhet, må du bruke bankID eller tilsvarende når du logger inn 

  • For å bruke tilbudet må du ved innlogging akseptere bruksvilkårene 

  • Fra du aksepterer bruksvilkårene vil det ta en dag før du kan bruke det nye tilbudet på helsenorge.no 
     

Få hjelp av pårørende 

Det er mulig å gi andre fullmakt til å bruke tilbudet på vegne av deg. Dette kan også gjøres på helsenorge.no. Du bestemmer selv hvilke personer du ønsker å gi fullmakt til. 

Logg deg inn i din profil på helsenorge.no, Velg innstillinger - fullmakter og fyll ut informasjon om hvem som skal ha fullmakt.