Vedtatt budsjett og handlingsprogram 2022-2025

Kommunens budsjett og handlingsprogram ble vedtatt av kommunestyret 13. desember 2021.
Her finner du budsjettet i digital utgave:

Vedtatt budsjett og handlingsprogram 2022-2025

Vedtatt budsjett og handlingsprogram 2022-2025 (PDF-fil)

Du finner alle dokumenter i forbindelse med den politiske behandlingen av budsjettet i den politiske møtekalenderen; Kommunestyrets møte 13.12.2021, sak 80/21

Handlingsprogrammet er kommunens økonomiplan for de fire neste budsjettår. Planen skal vise utviklingen i kommunens økonomi, og gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter og forventede utgifter. Den viser også prioriterte oppgaver i planperioden.