Digital innbyggerdialog, hva er det ?

Nettstedet helsenorge.no er din digitale inngang til en samlet helse- og omsorgstjeneste. Her får du informasjon og tjenester som hjelper deg å følge opp egen helse.  

Ved å logge inn på helsenorge.no kan brukerne se avtaler de har med helsetjenestene i kommunen, for eksempel besøk fra hjemmesykepleien. De kan også avlyse besøk som ikke passer. Avbestillingene registreres direkte i kommunens elektroniske pasientjournal (EPJ).

På denne måten blir det enklere for brukerne å planlegge sin hverdag. Samtidig kan kommunen motta færre henvendelser på telefon, og hjemmetjenesten kan unngå mange bomturer.

Slik kommer du i gang med digital innbyggerdialog

Du logger deg inn på helsenorge.no 

 • Av hensyn til sikkerhet, må du bruke bankID eller tilsvarende når du logger inn 

 • For å bruke tilbudet må du ved innlogging akseptere bruksvilkårene 

 • Fra du aksepterer bruksvilkårene vil det ta en dag før du kan bruke det nye tilbudet på helsenorge.no 
   

Få hjelp av pårørende 

Det er mulig å gi andre fullmakt til å bruke tilbudet på vegne av deg. Dette kan også gjøres på helsenorge.no. Du bestemmer selv hvilke personer du ønsker å gi fullmakt til. 

Tjenester på helsenorge.no

På helsenorge.no kan du 

 • Sende og motta meldinger fra helse- og omsorgstjenestene i kommunen 

 • Se avtaler om hjemmebesøk 

 • Får varsler om utførte hjemmebesøk på tekstmelding eller e-post  

Hvorfor ta i bruk digital innbyggerdialog?

Dette tilbudet skal sikre at du som mottar tjenesten fra kommunen eller er pårørende 

 • Enklere kan ha kontakt om det som er viktig for deg 

 • Slipper telefonkø 

 • Kan skrive og lese meldinger når og hvor det passer for deg 

 • Har oversikt over hva du mottar av hjelp og enklere kan planlegge hverdagen 

 • Kan gi beskjed når det er nødvendig å endre eller avbestille avtaler 

 

Hva skjer med meldingene? 

Meldingen du sender på helsenorge.no kan erstatte beskjed og spørsmål som du hittil bare har gjort per telefon, papir eller andre måter. 

 • Når du henvender deg til helse- og omsorgstjenesten i din kommune via helsenorge.no vil de svar via helsenorge.no 

 • Du kan forvente å få svar første virkedag etter at du har sendt en melding 

 • Meldingene fra deg blir bare lest av ansatte i helse - og omsorgstjenesten som har lov til å se opplysninger om deg. 

 • Du vil få varsel om nye meldinger til deg på tekstmelding eller e-post, avhending av hva du foretrekker.  


Se hvordan løsningen fungerer, i filmene om Astrid og Christian: