Ønsker du å bidra?

Dersom du ønsker å bidra kan du sende inn ønsket beløp til følgende kontonummer: 1613.07.00342.

Merk ditt bidrag med prosjektnummer: 0428.

Alle bidragsytere vil bli invitert til en markering i forbindelse med åpningen av Vestby kulturkvartal. Alle som gir et bidrag på 20 000 eller mer vil få navnet sitt på en plakett i vestibylen.

*Det gjøres oppmerksom på at bidragene som gis, gis i full åpenhet (det vil si at givere vil kunne offentliggjøres, og at saksdokumenter vil være åpent for innsyn), uten gjenytelser fra eller forpliktelser for kommunen eller fordeler for giver.