Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Aktuelt

Til deg som har vannmåler: Årsoppgjør for kommunale vann- og avløpsgebyrer

Vestby kommune foretar hvert år en avregning av forbruket for alle eiendommer som har vannmåler, og som er tilknyttet kommunalt vann- og avløp. Dette blir sendt ut i siste halvdel av februar. Denne fakturaen inneholder i tillegg årsoppgjør 2023 for de som har vannmåler. Vannmåleren viser ditt vannforbruk, og målerstanden leses av i desember hvert år.

Vannmåler. Foto: Kamstrup

Ny rutine for fakturering av slamtømming

Har du et privat avløpsanlegg som er med i den obligatoriske slamtømmeordningen her i kommunen? Fra 2024 vil faktura komme etter utført tømming, og prisen beregnes per m3 slam

Slamtømming. Foto: MOVAR IKS

OPPDATERT INFORMASJON : OPPHEVING AV KOKEVARSEL I VESTBY !

Vestby kommune har fortsatt ingen spor av E. coli i sine prøver. Kommunen har økt hyppigheten på sine vannprøver, og vi følger nøye med situasjonen. 

Vann fra Moss inn til Vestby har ikke spor av E. coli
Prøver fra i går viser funn av E. coli i drikkevannet i nordre bydel i Moss . Moss kommune jobber fortsatt utfra at årsaken til forurensingen er en svakhet i en overgang mellom inspeksjonsluka og selve bassenget på høydebassenget på Skredderåsen, og at det igjen har ført til at urent overflatevann har kommet inn i høydebassenget. Tiltak er iverksatt, og vi antar at funnene i dag er rester av bakterier fra den forurensingen som har vært påvist tidligere. Kokevarselet for nordre bydel i Moss opprettholdes. Vannet fra Moss inn til Vestby har ikke spor av E. coli.  Vestby kommune samarbeider fortsatt tett med Moss kommune, men per i dag er forurensingen kun knyttet til drikkevannet i nordre bydel i Moss kommune. 

Hvis denne situasjonen igjen skulle endre seg, og det igjen vil bli behov for å koke vannet, vil vi varsle innbyggene i Vestby på SMS og her kommunens nettside.

Det er da altså fortsatt ikke noe kokevarsel på drikkevann i Vestby kommune.

Kokevarsel opphører i Vestby kommune, 3. oktober 2023

Ny digital søknadsportal for vann og avløp

Vestby kommune har innført Entreprenørportalen for å gjøre det enklere å levere og behandle søknader fra foretak om arbeid på vann og avløp.

Bilde vanndråpe. Foto Pixabay, rony michaud