Viltvakt i Vestby kommune

Kommunen har en plikt til å ta seg av rådyr og elg som skades, eller drepes, først og fremst i trafikken, og du har som bilist plikt til å varsle først og fremst politiet, eller eventuelt oss i viltvakta direkte, forteller ansvarlig Vidar Holthe.  For å løse denne oppgaven har kommunen valgt å organisere en viltvakt, med seks frivillige personer, som er tilgjengelige på telefonen hele døgnet.  Se vaktliste her

 

Dyrevelferdsloven

Vi forsøker også å ta oss av andre skadde og syke fugler og dyr. Etter dyrevelferdsloven kan enhver som påtreffer mindre dyr eller fugler som er så skadd at de ikke kan leve og bli friske igjen, avlive de, forutsatt at man er kompetent og kan gjøre det på en effektiv måte. Dyrevelferdsloven er egentlig Mattilsynets ansvar, men de har ikke kapasitet og ressurser til å rykke ut for ville dyr. Vi i viltvakta forsøker så langt vi har anledning å stille opp når det er svaner og gjess eller måker, eller rovfugler med brukne vinger, grevlinger og annet. Både i fjor og i år er vi spesielt på vakt mot utbrudd av smittsom fugleinfluensa, og vi har et nært samarbeid med Veterinærinstituttet for å overvåke helsetilstanden hos våre ville medskapninger.  Vi prøver også å veilede om grevling på tomten og huggorm i barnehagen, men dette er naturlig del av dyrelivet i Vestby som vi skal leve med.

I 2021 hadde vi i viltvakta i Vestby over 280 utrykninger og henvendelser om syke eller skadde ville dyr. Av dette var 190 tilfeller rådyr, hvorav 76 var kjørt i hjel i trafikken. Vi hadde 20 utrykninger for elg hvorav bare 2 var kjørt i hjel, de øvrige var innenfor viltgjerde på motorveien. Ellers 23 drepte grevlinger, 20 svaner og gjess, steinkobber og vannflaggermus, lerkefalk og havhest.
Ser du et alvorlig sykt dyr eller andre saker vedrørende vilt som du mener må følges opp, så ring heller en gang for mye enn en for lite.

I lov om dyrevelferd er det oppstilt en klar hjelpeplikt ovenfor dyr i nød eller som er skadet:

§ 4.Hjelpeplikt
Enhver som påtreffer et dyr som åpenbart er sykt, skadet eller hjelpeløst, skal så langt mulig hjelpe dyret. Dersom dyret er et dyr fra dyrehold eller storvilt, og det ikke er mulig å yte god nok hjelp, skal eieren eller politiet varsles umiddelbart.
Dersom det er åpenbart at dyret ikke kan leve eller bli friskt, kan den som påtreffer dyret avlive dette med det samme. Dyr fra dyrehold og storvilt skal ikke avlives i henhold til denne bestemmelsen dersom det lar seg gjøre å få tak i eieren, veterinær eller politiet innen rimelig tid.