Endelig behandling av vern vil sannsynligvis skje hos Kongen i statsråd i desember 2020.

Vern har kommet frem gjennom ordningen frivillig vern hvor grunneier har tilbudt staten sin eiendom mot økonomisk kompensasjon. Vestby kommune mottar 21 millioner kroner i kompensasjon for området.

Det skal opprettes et fond med erstatningsmidlene, med et mål om at midlene skal brukes de neste 20-25 årene. Midlene øremerkes til tiltak for naturforvaltning, friluftsliv og folkehelse i Vestby kommune.

Plan- og miljøvernrådgiver i Vestby kommune Cathrine Torjussen, har vært pådriver for utarbeidelse av forslaget for frivillig vern. Saken ble behandlet i kommunestyret 7. september.

Rådmann og ordfører i Vestby kommune er godt fornøyd med arbeidet som er gjort, og som nå har resultert i signert avtale.

Signering av avtale 290920.jpg
Avtale signert om frivillig vern av skog, fra venstre plan- og miljøvernrådgiver Cathrine Torjussen, ordfører Tom Anders Ludvigsen og arealplanlegger Ragnar Joakim Nese.