Planforslaget omfatter utvidelse av Vestby hyttepark på del av gnr/bnr 32/1. Området er på ca 5 dekar. Det er planlagt bygging av 7 hytter med til sammen 25 enheter. Området ligger vest for dagens hyttepark og består av barskog med høy bonitet.  

Merknader

Merknader til planarbeidet sendes til Vestby kommune innen 09.09.2021.

Benytt adresse: Vestby kommune, Plan, bygg og geodata, Postboks 144, 1541 Vestby Kommune

Du kan også sende e-post til post@vestby.kommune.no eller selvbetjeningsportalen.