Selv om forholdene ikke lenger er ekstraordinære, har dyrene hatt en krevende start på vinteren med kulde, store snømengder og dårlig mattilgang.

Vestby kommune minner derfor om aktsomhetsplikten jf. hundeloven § 3 og § 4, når man slipper løs hunder.