Plandokumenter

Dokumentene til planen finner du på arealplaner.no

Frist for klage

Vedtaket kan påklages innen 24.06.2024 til ente