Plandokumenter

Dokumentene til planen finner du på arealplaner.no 

Frist for klage

Vedtaket kan påklages innen 24.06.2024 til enten: