Reglene om båndtvang er fastsatt i hundeloven

Hundelovens formål er å bidra til å fremme et hundehold som ivaretar hensyn til sikkerhet, trygghet, alminnelig ro og orden.

Loven tar hensyn til at ikke alle er like fortrolige med hunder. Folk skal få lov til å ferdes på offentlige steder og i turområder uten å måtte oppleve at en løs hund for eksempel følger etter eller stiller seg i veien, eller angriper hunder som holdes i bånd under luftetur.

Vi ber alle hundeeiere i Vestby om å holde hunden sin i bånd av hensyn til andre folk og dyr.