Om Vestbykart

I kartapplikasjonen Vestbykart finner du informasjon om din eiendom, bygningstype, reguleringsstatus, nye godkjente bygg med mer. Løsningen har funksjonalitet til å lage enkle kartskisser og noen analysemuligheter for å finne berørte planer eller andre temakart (kulturminner, naturtyper, osv.) innenfor en eiendom. Her kan du også se veikategorier og hvem som har ansvaret for veiene i Vestby.

Av sikkerhetsmessige hensyn ligger ikke vann- og avløpsledninger tilgjengelig for publikum i kommunens web-kart. Dette kan bestilles på e-torg. 

Vestbykart

Her kan du lese mer om hvordan du bruker kartet.

Planregister

Arealplaner.no er kommunens planregister. Dette er en portal for innsyn i kommunens arealplaner med aktivt kartvindu og tilhørende dokumenter. Den gir enkel tilgang til alle vedtatte arealplaner og arealplaner under arbeid. Her finner du alle de juridisk bindende plandokumentene plankart og reguleringsbestemmelser.

I de nyere planene vil også planbeskrivelse, vedtak og eventuelle endringer vises. For deg som skal bygge er det viktig at du setter deg inn i hvilke føringer reguleringsplanen gir for din eiendom. Kommuneplanen har bestemmelser som kan gjelde i tillegg. 

3D-kart

Løsningen gir deg muligheten for å se kart og data i 3D. Ved bruk av 3D-teknologi kan byggeprosjekter visualiseres allerede i planleggingsfasen. Dette gir større forståelse for konsekvenser av et planforslag og et byggetiltak for alle berørte parter. Her kan du følge med på sentrumsutbygging og andre større prosjekter i kommunen.

3D-kart finner du her.

Utbyggere oppfordres til å sende sine prosjekter til kommunen for visualisering i 3D-kartet. Informasjon om godkjente dataformater finner du her.

Skolekretser

Dette er kart som viser inntaksområder både for barneskole og ungdomsskole. Når du er inne på kartsidene, kan du bruke søkefeltet til å finne en adresse og hvilken skole denne adressen tilhører.

Skolekretskart - Vestby kommune

Bestille kartdata

E-Torg er nettbutikk for digitale kart og byggesakstjenester for Vestby kommune. Her finner du alt fra digitale kart og 3D-modeller til flyfoto, områdedata og nabovarsel.

Her kan du bestille kartdata.

Nasjonale karttjenester

Rettigheter og bruk

Ikke-kommersiell bruk av portalen er gratis. Det er ikke tillatt å benytte data fra Vestbykart til kommersiell bruk, som for eksempel kart til eiendomsmeglere. 

Publisert kartmateriale er ikke rettslig bindene, og bruk av tjenesten kan heller ikke erstatte vanlig saksgang i kommunen.

Vær oppmerksom på at data fra våre kartløsninger ikke kan benyttes som situasjonskart ved byggesøknader. Situasjonskart bestiller du fra kommunens e-torg.