Kulturprisen 2022 til Kulturdøgn Soon

For sin innsats med å samle kultur på tvers i et stort arrangement der frivilligheten blomstrer og kulturaktiviteter blir tilgjengeliggjort for alle. 

Tre ganger har dere satt kommunen og bygda vår helt i sør på hodet. Sirkusteltet kommer opp. Solsikkene i teltåpningen står klar. Scenene bygges. Det jobbes. Kulturarbeiderne kommer. Kunstnerne. Musikerne, ja alle sammen. 
Og det har blitt jobbet lenge før vi har kommet så langt. Dere har spikret et program, år etter år. Og folk strømmer til. Og frivilligheten er der. Er det noe folk snakker om er det at de skal jobbe som frivillig under nettopp Kulturdøgn Soon. For det er så moro. Ja, frivillighet er moro og det er viktig. Uten frivillige ingen Kulturdøgn Soon. Kulturdøgn Soon har satt hele kommunen vår på kartet og det er mange som gleder seg til det er i gang. Det er noe med stemningen nede i Son når Kulturdøgn Soon dras i gang. Man både kjenner og føler det. Tusen takk for den jobben dere har gjort for at vi nettopp har fått Kulturdøgn Soon. Dere er unike.
Og selvsagt: årets kulturpris går til Kulturdøgn Soon. 

Æresprisen 2022 til Mona Lødøen

For å ha formidlet store lokalhistoriske kunnskaper til lag og foreninger og innbyggere og tilreisende til Vestby.
Kjære Mona. Du tildeles Vestby kommunes ærespris for 2022 fordi vi ønsker å sette pris på måten du har formidlet kunnskap om Vestbys historie. Det er gårdshistorie og stedshistorier. Du har vært med i styret i Stiftelsen Kultursenteret Vestby Prestegård siden starten i 1996 (nær sagt som en selvfølge vil jeg si). Der er du fortsatt aktiv. I tillegg vært med både i styret i Vestby Historielag og aktiv i andre lag og foreninger i Vestby.
Ditt levende engasjement for å formidle historien om kommunen vår benyttes stadig av lag og foreninger, i tillegg til privatpersoner. Vestby Turlag er en som ofte benytter kunnskapen din, enten det er kløverturer av Sanitetsforeningene og Bygdekvinnelaget eller private turer. Du vet det som er å vite om folk og husmannsplasser i kommunen gjennom tidene. Og det er så viktig. 

Historien vår er vår felles historie og Mona er et levende eksempel på at dette holdes i hevd. I tillegg har hun skrevet Son skoles historie fra 1892 til 1963 og historien om Stiftelsen Kultursenteret Vestby Prestegård. Alt det her finner vi og på hjemmesiden til historielaget. Og akkurat det er viktig. For historien vår må dokumenteres.

Kulturprisen 2021 til Mikael Holmberg

For sitt virke som illustratør, barnebokforfatter, musiker og for sitt mangeårige engasjement for et levende kulturliv i Hølen.

Kalevala. Det finske nasjonaleposet fra 1849. Jeg må gjerne korrigeres altså. Kalevala betyr Kalevas land. Kaleva var en mytologisk kjempe og faren til hovedhelten Väinämoinen, Kullervo, Joukahainen og Louhi – husfruen i landet Nord. Det har fjorårets prisvinner oversatt fra finsk til norsk. Og ikke nok med det. Det ble også satt opp som teater for Bifrost. Bifrost fra Hølen dro til Finland og forestillingen om Kalevala ble satt opp der. Takket være hørningen som oversatte det.
I tillegg er han illustratør, barnebokforfatter og tegneserietegner. Prisvinneren er musiker og var med i bandet Electrobugs på 80-tallet. Også bidratt veldig sterkt til norske undergrunnstegneserier på 80-tallet. Totalt må det ha vært deltakelse på mer enn 20 utgivelser i barnebøker, tegneserier og tegneseriealbum. Lista er lang. Han har også spilt med Jokke og Valentinerne og med vår egen Vegard Iversen. Han har fått Kulturdepartementets pris for beste fagbok for barn sammen med Ola Nordheim. Det var for Potetboka. I 2018 ble det Bastianprisen for oversettelsen av nettopp Kalevala.

Kulturprisen 2020 til Stiftelsen Kultursenteret Vestby Prestegård

For sin mangeårige innsats for å bevare Vestby gamle prestegård for etterslekten og benytte prestegårdens kulturmiljø til kulturformål til beste for kommunens og regionens innbyggere. 

Prestegården vår. Den ligger der så fint. Ærverdige prestegården med hovedbygningen, stabburet og forpakterboligen. Og ikke å forglemme de fine uteområdene. Alle har vi et forhold til prestegården. Her er det bygdedag, det er julemarked, det har vært konserter her og skolekorpsets loppemarked er viden kjent. Eller man har vært i Vestby kirke som også ligger her så fint. Vi har alle et forhold til prestegården vår. 
Prestegården var også kommunens tusenårssted i år 2000, valgt av innbyggerne våre. Prestegården er rett og slett vakker, hver eneste dag. Og den er en kulturskatt av de sjeldne. 
Det er så ordentlig her. Grønt og frodig, velstelt og det er en fryd å komme dit. Og det er ikke uten grunn at det er sånn. Fordi vi har Stiftelsen Kultursenteret Vestby Prestegård. Uten deres innsats hadde det ikke vært sånn. Deres innsats for å ta vare på historien vår er vi stolte over. 

Det er en stor ære og glede å tildele Vestby kommunes kulturpris for 2020 til Stiftelsen Kultursenteret Vestby Prestegård. Tusen, tusen takk for at dere tar vare på prestegården på vegne av alle innbyggere i kommunen. Vi er stolte av den jobben dere har lagt ned for den unike kulturskatten prestegården vår er.

Æresprisen 2020 til Ellen Thomassen

For sin mangeårige innsats for barn og unge i Vestby skolemusikkorps. 

Kjære alle sammen, kjære korpsvenner og ikke minst kjære Ellen.
Ildsjelene og de frivilliges innsats er sjølve limet i kommunene våre. De bare er der. Uten en ildsjel og en frivillig så hadde det meste stoppet opp. I dag skal vi hedre en ordentlig ildsjel. Vestby skolemusikkorps grand old lady, som jeg tror alle i Vestby vet hvem er. Hun er på øvelser, hun er med på 17. mai og hun er en flott representant for Vestby skolemusikkorps. På 17. mai har vi ofte sett henne. Smilende. Med uniformen på plass. Og alle medaljene, da. Ellen må ha vært med på alt som er av korpsfestivaler som finnes. 
Mange tror korps er 17. mai, men det er så mye, mye mer. Det er samhold og læring og evige vennskapsbånd knyttes i korpsbevegelsen. Korps er gøy. 
Mange barn og unge i Vestby har lært å spille et instrument takket være Ellen. Hun har bidratt på korpsøvelser utover det vanlige med instrumentopplæring og som et forbilde for svært mange barn og unge. Selv i godt voksen alder holder hun det fortsatt gående i skolekorpset. 
Kjære Ellen: Det er en stor ære og glede på vegne av kulturpriskomiteen i Vestby kommune å tildele deg Vestby kommunes ærespris for 2020. Og jeg er sikker på at jeg har med meg et samlet korps-Norge når jeg sier at det er ordentlig hyggelig å sette pris på deg med denne æresprisen


Vestby kommunes kulturpris