Plandokumenter

Nærmere opplysninger om planen finnes på arealplaner.no

Frist for klage

Frist for klage på vedtak var 15.06.2023 og kan sendes til:

Vestby kommune, Postboks 144, 1541 Vestby, på e-post eller via kommunens selvbetjeningsportal