Frist for klage på vedtak

Frist for klage på vedtak var 28.04.2023, og sendes til:

Vestby kommune, Postboks 144, 1541 Vestby, på e-post eller via kommunens selvbetjeningsportal