Bedre kommunikasjon

Vi ønsker en bedre kommunikasjonen mellom innbyggere og hjemmesykepleien. Innbyggere som mottar hjemmesykepleie fra Vestby kommune kan bruke meldinger og kalender på helsenorge.no. Dette er en sikker måte å utveksle informasjon på.

På helsenorge.no kan du enkelt kommunisere digitalt med helsepersonell. Du kan sende meldinger, avbestille timer, se oversikt over resepter og få tilgang til din kjernejournal.

Denne digitale dialogen styrker samarbeidet mellom de som mottar tjenester, deres pårørende og ansatte i hjemmetjenesten.

Fordelene inkluderer enklere tilgang til tjenesten, forutsigbarhet og oversikt, samt sikker utveksling av informasjon. Ansatte sparer tid ved å håndtere dialog med innbyggere på mindre travle tidspunkter.  

Kom i gang

For å starte, logg inn på helsenorge.no. Av sikkerhetsgrunner må du bruke BankID eller tilsvarende for å logge inn. Du må også akseptere bruksvilkårene. Etter at du har akseptert vilkårene, vil det ta en dag før du kan bruke det nye tilbudet.  

Helsenorge.no  Illustrasjonsbilde
Helsenorge.no Illustrasjonsbilde

Få hjelp av pårørende

 Du kan gi andre fullmakt til å bruke tilbudet på dine vegne. Dette kan du gjøre på helsenorge.no. Du bestemmer selv hvem du vil gi fullmakt til.  

Helsenorge.no  Illustrasjonsbilde
Helsenorge.no Illustrasjonsbilde

På helsenorge.no kan du

  • Sende og motta meldinger fra helse- og omsorgstjenestene i kommunen
  • Se avtaler om hjemmebesøk
  • Få varsler om utførte hjemmebesøk på tekstmelding eller e-post.  

Hvorfor benytte helsenorge?

Dette tilbudet skal gjøre det enklere for deg som mottar tjenester fra kommunen eller er pårørende til å:

  • Ha kontakt om det som er viktig for deg
  • Unngå telefonkø
  • Skrive og lese meldinger når og hvor det passer for deg
  • Ha oversikt over hva du mottar av hjelp og enklere kan planlegge hverdagen
  • Gi beskjed når det er nødvendig å endre eller avbestille avtaler  

Hva skjer med meldingene?

Meldingene du sender på helsenorge.no kan erstatte beskjeder og spørsmål som du tidligere bare har gitt per telefon, papir eller på andre måter.

Når du kontakter helse- og omsorgstjenesten i din kommune via helsenorge.no, vil de svare via helsenorge.no.

Du kan forvente å få svar første virkedag etter at du har sendt en melding. Meldingene dine blir bare lest av ansatte i helse- og omsorgstjenesten som har lov til å se opplysninger om deg.

Du vil få varsel om nye meldinger til deg på tekstmelding eller e-post, avhengig av hva du foretrekker.