Hva er forskjellen på gravemelding og gravesøknad?

Gravemelding:
En gravemelding beskriver den forespørselen som sendes til netteiere når man skal grave i bakken og ønsker å finne ut hvor kabler og rør er gravd ned.

I tilknytning til denne forespørselen kan man få utført en kabelpåvisning av Geomatikk. Den som graver har en undersøkelsesplikt i forhold til dette, og ved å sende inn en gravemelding oppfyller du dine forpliktelser i denne sammenhengen. En gravemelding gir deg som graver ingen tillatelse til å grave i grunnen. Dette må avklares med den som er grunneier i det aktuelle området. Les mer om Gravemelding her.

Gravesøknad:
En gravesøknad er en søknad som må sendes til kommunen for å få tillatelse til å grave i eller arbeide på eller nær kommunal grunn.

For å grave trenger du alltid tillatelse fra den som eier grunnen – og ettersom grunneier er en kommune, må du altså søke kommunen om tillatelse. Du må også sende inn en søknad dersom du skal utføre arbeid på offentlige vann- og avløpsanlegg, eller utføre arbeid på eksisterende ledningsanlegg under og langs offentlig vei.