Plandokumenter

Dokumentene til planen finner du på arealplaner.no

Frist for merknader

Eventuelle merknader til planforslaget sendes innen 14.07.2023 til enten: