Plandokumenter

Dokumentene til planen finner du på arealplaner.no

Frist for merknader

Frist for eventuelle merknader var 14.07.2023 til enten: