Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Møte i Kommunestyret

Tid og sted: 25.04.2022 kl. 17:00 - Vestby rådhus, Kommunestyresalen
Møtedokumenter
Enkeltsaker
21/22 Kontrollutvalgets årsrapport 2021
22/22 Risil Kunstgressbane - budsjett
23/22 Forslag til endring ombygging Grevlingen skole og kultursenter
24/22 Delegering av myndighet i landbrukssaker, justering
25/22 Sommerjobb for ungdom 2022
26/22 Tilslutning til og signering av Osloregionens ordførererklæring om klima og miljø 2022
27/22 Ungdomsrådet 2022 - 2023 - Valg av vararepresentanter
28/22 Valg av medlemmer til representantskapet i kommunaltoppgavefellesskap om beredskap mot akutt forurensnValg av medlem og vara til representantskapet i kommunalt oppgavefellesskap om beredskap mot akutt forurensning i Indre Oslofjord - IUA Indre Oslofjord
29/22 Generalforsamling Næringstjenester AS
30/22 Opprettelse og valg av medlemmer til Utvalg for gjennomgang av kostnadsnivå RO skole
31/22 Utvidelse av bosettingsmål for antall flyktninger i 2022

Infosaker
13/22 Innkalling til representantskapet i Viken kontrollutvalgssekretariat IKS 210422
14/22 Protokoll til orientering fra styremøte 030322 - Styret i Viken kontrollutvalgssekretariat IKS
15/22 Ettersending av revisjonsberetning for 2021 - Viken kontrollutvalgssekretariat IKS
16/22 Innkalling til Vestby kontrollutvalg 310322 - Viken kontrollutvalgssekretariat IKS
17/22 Innkalling og saksdokumenter til styremøte 310322 MOVAR IKS
18/22 Årsrapport 2021 fra Oslofjordens friluftsråd
19/22 F 33/22 - Saksutskrift Formannskapet 04.04.2022 Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter, runde 7. Utlysning.