3. oktober: Kokevarsel i Vestby opphører

Vestby kommune har i samråd med Mattilsynet og kommuneoverlegen i Vestby besluttet å oppheve kokevarselet. 

Det ser ut til at vi nå har funnet årsaken til at drikkevannet i Moss og Vestby har hatt forekomst av E. coli. 

Den antatte årsaken er at det har vært en svakhet i en overgang mellom inspeksjonsluka og selve bassenget i høydebassenget på Skredderåsen i Moss.  Dette antar vi har ført til at urent overflatevann har kommet inn i høydebassenget. 

Det er nå igangsatt strakstiltak for å hindre videre tilførsel av eventuelt urent overflatevann. Moss kommune har sperret av området for å hindre at dyr og mennesker kommer til høydebassenget. I morgen onsdag 4. oktober, vil de starte arbeidet med den permanente løsningen for å tette svakheten. 

I Vestby har vi hatt flere prøver uten funn av E. coli nå. Vårt drikkevann overvåkes kontinuerlig. De siste prøvene viser så gode resultater at vi kan friskmelde vårt drikkevann. 

Vurdering av vanntilstand i Vestby og Moss kommune

Vestby kommune har hatt et godt samarbeide med Moss kommune, men Vestby kommune tar også sine selvstendige vurderinger. Vestby kommune har vurdert sine prøveresultater så gode at vi har valgt å åpne. Det er gjort en helhetlig vurdering basert på det vi nå vet om smittekilde, tilstand på vannet, samt hvor vannet går.

Moss kommune, som altså nå jobber med videre tiltak, har valgt å holde litt igjen i nordre del av Moss, hvor det aktuelle vanntårnet ligger. I dette arbeidet har også Moss sine grunner til å holde igjen i dette området. 

2. oktober kl. 15.25: Kokevarselet for hele kommunen gjelder fortsatt

Vestby kommune opprettholder fortsatt varsel om koking. Prøvene vi har fått svar på i dag viser tegn på bedring, men kokevarslet må opprettholdes til prøvene entydig viser at drikkevannet kan friskmeldes.

Vannet vi mottar i Vestby er dessverre forurenset før det kommer inn til oss. Å gjøre tiltak internt i Vestby vil derfor ikke gi tilstrekkelig effekt. Vi samarbeider derfor tett med Moss kommune. I tillegg er MOVAR, Mattilsynet, kommuneoverlege og ekstern ekspertise koblet på.

Vi har gode beredskapsrutiner vi arbeider etter ved hendelser som dette.  Konkrete tiltak det jobbes med er at vi tar vi ut en rekke ekstra prøver for å spore kilde og overvåke utvikling. Disse prøvene analyseres både for E. coli, og en rekke andre parametere som er med på å fremskaffe informasjon om kvaliteten på vannet. Det gjøres rengjøringer og utspylinger på strategiske punkter. Kummer og ledningstrekk inspiseres, og eventuelle utbedringer gjennomføres. Høydebasseng tilstands vurderes. Vi har hatt ekstra ressurser på arbeidet i felt og på analyse, både i Moss og Vestby. Internt i Vestby kjører vi i tillegg ut vann til helseinstitusjoner etc. Vi utarbeider også med strategi for tiltak, fremdrift og sikring når vannet inn til kommunen er friskmeldt.

2. oktober kl. 10.50: Kokevarselet for hele kommunen gjelder fortsatt

Det har gjennom helgen blitt jobbet iherdig med å finne årsaken til bakteriene i drikkevannet. Vi har hatt ekstra ressurser på, både i felt og på analyse. 

Moss kommune og Vestby kommune jobber sammen om dette, da vi får vårt drikkevann i rør fra Moss. I tillegg er MOVAR, Mattilsynet og ekstern ekspertise koblet på, samt kommuneoverlegene. Det er ikke registrert noen sykdomstilfeller tilknyttet dette.

Kokevarselet opprettholdes fortsatt.

Ny oppdatering kommer senere idag. 

29. september kl. 15: Kokevarselet for hele kommunen gjelder fortsatt

Det er fortsatt funn av E. coli bakterier i vannet vårt. 

29. september: Kokevarselet opprettholdes inntil videre

På grunn av usikkerhet rundt kvaliteten på drikkevann som kommer til Vestby, opprettholdes anbefaling om koking av drikkevann.

Det tas fortsatt prøver av drikkevannet og vi ønsker å sikre oss at vannkvaliteten er god. Vi beklager de ulemper dette medfører. Vi vil oppheve anbefalingen om å koke vannet så snart det er forsvarlig. 

Kokevarsel fra tirsdag kveld, 26. september

Vestby kommune informerer om at kokevarselet fortsatt gjelder alle abonnenter på det kommunale drikkevannsnettet i kommunen. 

Kokevarselet er gitt på bakgrunn av resultater fra rutineprøver av drikkevannet, og følges opp med nye prøver fortløpende. Mandag 2. oktober, kan vi melde at det fortsatt er funn av E.coli bakterier i vannet vårt.

Alt drikkevann bør fosskoke i ett minutt før det benyttes som drikkevann.

– Det er gjort funn av E.coli bakterier i prøvesvaret. Det var ikke høye verdier, men høye nok til at det anbefales koking. Det er gjort tilsvarende funn i Moss. Vi deler samme drikkevann, sier leder ved resultatområde Kommunalteknikk, Tor Gustav Hovland.

– Prøven vi tok tirsdag kveld ble levert inn til analyse, det er tatt nye prøver onsdag. Vi har fått svar på noen av de første prøvene og vi venter fortsatt på flere prøvesvar. Hvis vi får ett godt prøvesvar, skal vi etter reglene ta en prøve til før vi kan slippe opp kokevarselet. 

Alt drikkevann bør fosskoke i ett minutt før det benyttes som drikkevann.

Det vises til anbefalinger fra Folkehelseinstituttet og Mattilsynet vedrørende kokevarsling.

Resultatområde Kommunalteknikk 

Har du ikke mottatt sms-varsel fra Vestby kommune?

Sms om kokevarselet ble sendt abonnenter tirsdag kveld. Har du ikke mottatt sms-varsel fra Vestby kommune kan du registrere mobilnummeret ditt via tjenesten servicevarsling - les mer her.

FHIs' råd ved kokevarsel

Råd til forbrukere: Hva skal du gjøre når vannet må kokes?

Du vil bli varslet dersom vannverket eller myndighetene mener at vannkvaliteten er usikker. Det skjer hvis vannverket frykter at vannet kan inneholde helsefarlige mikroorganismer, og at vannet derfor kan gi sykdom. Koking dreper mikroorganismer som virus, bakterier og parasitter.

Vannet må fosskoke. En vannkoker vil normalt bringe vannet til fosskoking før den slår seg av, og det er tilstrekkelig. Ved bruk av mikrobølgeovn må en forsikre seg om at vannet fosskoker.

Etter at vannet har fosskokt, må vannet få tid til å avkjøles naturlig, uten tilsetning av isbiter eller lignende. Dersom vannet er partikkelholdig eller grumsete og bør filtreres, må det skje før koking for å hindre at vannet blir forurenset på nytt.

Alt vann fra springen som drikkes må være kokt først. Et alternativ til kokt vann kan være flaskevann.  
 

Foruten drikke, bør du bruke kokt vann til: 

 • All mat som ikke skal kokes eller varmebehandles over 100 °C
 • Utblanding av saft, og andre produkter som drikkes eller spises
 • Kaffe. Kaffetraktere koker ikke vannet, og vannet til kaffetrakteren må derfor være kokt på forhånd. Andre typer kaffemaskiner bør sjekkes med forhandler
 • Isbiter
 • Skylling av frukt, salat og grønnsaker som ikke skal kokes
 • Tannpuss

 

Ukokt vann kan brukes til:

 • Koking av mat
 • Håndvask. Hendene vaskes med såpe, skylles og tørkes etterpå
 • Dusjing og karbad: Man kan dusje og bade som normalt ved kokeanbefaling, men har man dårlig immunforsvar i kombinasjon med åpne sår, anbefales en rask dusj (ikke karbad) og at man tørker seg godt etterpå. Pass på ikke å svelge vann. Ha særlig kontroll med små barn.
 • Manuell oppvask og oppvaskmaskin: Ved oppvask for hånd må oppvasken skylles med kokt, varmt vann og tørkes godt. Oppvaskmidler med desinfeksjonseffekt er ikke tilstrekkelig. For å oppnå god desinfeksjonseffekt i en oppvaskmaskin må programmet ha en temperatur på minimum 65 ºC når det brukes vanlige husholdningsmaskiner med programlengde på 1 time eller mer. La oppvasken stå og lufttørke.
 • Klesvask
 • Renhold i huset
 • Annet bruk hjemme

Barn bør ikke leke med vannet i hagevanningsanlegg, eller bade i barnebasseng i perioder med kokevarsel.

Kilde: FHI.