Detaljreguleringen Gartnerikvartalet består bl.a. av utbyggingsområdene B1, B2, B3 og B4 hvor det skal opparbeides boliger, og utbyggingsområdet S25 hvor det skal opparbeides lokaler for næringsvirksomhet.
 
Formålet med utbyggingsavtalen er å avklare detaljer vedrørende gjennomføringen av detaljreguleringen Gartnerikvartalet.
 
Kontakt
For eventuelle spørsmål kontakt Vestby kommune ved rådgiver Sven Erling Næss, telefon 912 42 800 eller e-post: sven.erling.naess@vestby.kommune.no.