Om prosessen med Tverga

I 2020 inviterte Tverga, ressurssenteret for egenorganisert idrett og fysisk aktivitet i Norge, kommuner på Østlandet til å bli med å skape nye, gøyale og tilgjengelige aktivitetstilbud i sine nærmiljøer gjennom prosjektet «En morsom omvei».

Basert på søknad om å utvikle Bruerparken i Hølen, ble Vestby kommune en av ti utvalgte kommuner blant 38 søkere. I slutten av april ble det gjennomført en konkurranse mellom disse, der Vestby og seks andre kommuner kom seirende ut.

Et pilotprosjekt

Utviklingen av Bruerparken er et pilotprosjekt hva gjelder etablering og tilrettelegging av nærmiljøområder for egenorganisert hverdagsaktivitet i Vestby kommune. Stadig flere ønsker å styre og organisere aktiviteten sin selv, og kommunen kan bli flinkere til å tilrettelegge for dette. Særlig har det siste året vist oss viktigheten av lett tilgang til attraktive nærmiljøer. Utvikling av Bruerparken vil være positivt for nærmiljøet, i tillegg til at det vil bli et morsomt stopp for brukerne av Smaalensbanen, den nye turveien gjennom Hølen som ble åpnet i juni 2021.

Vi sørger for å få med jentene!

Undersøkelser viser at planlagte anlegg for egenorganisert aktivitet oftere benyttes av gutter enn jenter. Mye av grunnen til dette er at anleggene i større grad retter seg mot aktiviteter guttene helst vi drive på med. For å sikre at den nye aktivitetsarenaen også blir et sted jentene har lyst til å være, har vi jobbet med å undersøke hvilke behov vi må dekke og hvilke elementer som må være på plass. Dette arbeidet har gitt oss mye verdifull kunnskap og innsikt vi tar med oss videre i prosessen. Målet er ikke å lage en aktivitetsarena kun for jenter, men å unngå å lage et sted de ikke vil være.

- Det er ikke noe å gjøre i Bruerparken. Den er mørk, skummel, våt og gjørmete. Vi er bare ute etter noe nytt og gøy! (informanter fra Hølen)

Hva skjer nå?

Vi har nå laget et skisseprosjekt i samarbeid med landskapsarkitekt InSitu, designer Gaute Fleisje i Netron og kunstner Mikkel R. Hofplass. Her har vi videreutviklet og konkretisert konseptet, basert på innspill i medvirkningsprosessen. Vi har testet ut ideer og prototyper på framtidige brukere, og vil fortsette med det. Slik vil vi finne gode løsninger som fremmer bevegelse på nye, morsomme og overraskende måter i Bruerparken.

Se skisseprosjektet for Bruerparken - en morsom omvei

Les mer om prosjektet på Tvergas hjemmesider