Konsekvenser hvis du reiser til Ukraina

Regjeringen har bestemt at UDI kan opprette sak om å kalle tilbake oppholdstillatelsen din hvis du reiser til Ukraina og kommer tilbake til Norge. Grunnen er at hvis du kan reise på besøk til Ukraina kan det tyde på at du ikke lenger har behov for beskyttelse i Norge. Du kan miste oppholdstillatelsen din.  

Permisjon fra asylmottak

Fra 12. desember 2023 vil det ikke være mulig å få permisjon fra asylmottak for å reise til hjemlandet.