SAMMEN familie

Det å være helt ny, ikke kjenne noen, kanskje ikke kunne språket og kulturen er et utfordrende utgangspunkt for de fleste. Vi har alle behov for noen å snakke med, lene oss på og dele gode og mindre gode opplevelser med.

SAMMEN-familie skal inkludere en blanding av familier med minoritetsbakgrunn og norske familier. 

Vi søker familier som ønsker:

Større nettverk/omgangskrets
Å skape hyggelige opplevelser og aktiviteter i nærmiljøet
Å skape møteplasser for lavterskel aktivitet
Vil bidra til å støtte og hjelp i hverandre i hverdagen
Vil være med å utvikle gode lokale nettverk
Vil kjenne mer mestring, og større tilhørighetsfølelse i lokalsamfunnet
Voksne som vil være en ressurs for andre
 
En familie kan være så mangt. Fra eneforsørger og enslige til familie med mor, far og barn. Eller bare én i husstanden. Det viktigste er at man ønsker felleskap.

Det er forventet at SAMMEN-familier setter av tid til felles samlinger. Det er planlagt fire felles samlinger og forventning til minst én aktivitet mellom hver samling. 

Har du spørsmål?

Ta kontakt med SAMMEN-familie koordinator Elin Suzanne Havn v/Vestby Frivilligsentral
mobil 450 07 840 eller send epost.

Søknadsfrist: 30.09.2023.