Søknad må sendes innen 16. november kl. 13.00

Lotteri- og stiftelsestilsynet forvalter strømstøtteordningen som ble innført vinteren 2022. Første utbetaling kom via kommunene i mars, men ordningen er nå forenklet og sentralisert slik at alle søknader behandles og strømstøtten utbetales fra Lotteri- og stiftelsestilsynet. Det gjelder også frivillige organisasjoner i Vestby kommune. 
Søknadsskjema for strømstøtte finner du her 

Strømstøtten utbetales fortløpende, slik at de som søker kan få pengene raskest mulig.
Sjekk her hvem som har søkt og fått strømstøtte

Det er tredje søknadsrunde. Strømstøtten utlyses hvert kvartal. Ordningen skal gjelde frem til mars 2023.