Disse frivillige organisasjonene i Vestby har mottatt strømstøtte:

Org.nr:            Organisasjon:                                                   Tilskudd: 
922 919 224 Foreningen Villa Elverhøy kr. 6.128
986 418 601 Son Slalomklubb kr. 21.564
883 543 262 Vestby Jeger og Fiskerforening kr. 2.045
975 620 921 Soon Seilforening kr. 4.917
982 892 694 Vestby Idrettslag kr. 3.301
877 132 382 Vestby Menighetshus kr. 5.299
979 518 005 Son Båtforening kr. 6.057
990 155 089 Hølen Idrettsklubb kr. 2.495
884 955 882 Soon Tennisklubb kr. 15.628
938 498 318 KFUM Hallen AS kr. 10.269
976 479 300 Filadelfiakirken Vestby kr. 5.931

Til sammen er det overført 83.634 kroner i denne søknadsrunden til organisasjoner i Vestby.

Se hele oversikten over strømstøtten - søknader og utbetalinger

Du kan også se hvem som fikk tilskudd i første runde i mars.

Om strømstøtteordningen

Lotteri- og stiftelsestilsynet forvalter nå strømstøtteordningen som ble innført vinteren 2022. Første utbetaling kom via kommunene i mars, men ordningen er nå forenklet og sentralisert slik at alle søknader behandles og strømstøtten utbetales fra Lotteri- og stiftelsestilsynet. Det gjelder også frivillige organisasjoner i Vestby kommune. 

Det er lagt opp til søknadsrunde hvert kvartal. Dette var andre runde. Ordningen skal gjelde frem til mars 2023.