Nedenfor finner du oversikt over kommunens tjenester.

Dersom det står om liv og helse ring: 113 Legevakt: 116 117 Alarmtelefonen for barn og unge: 116 111. 

Alle skal Bli Z

Vi har fokus på en bedre tverrfaglig innsats for utsatte barn og unge i Vestby kommune

Er du urolig for et barn, ungdom eller familie?
På våre nettsider finner du informasjon om de ulike hjelpetjenestene. Under fanen «Barn og ungdom» finner du oversikt over hjelpetelefoner, nettsteder og chat-tjenester. 

Ung Arena Vestby

Ung Arenas uteteam driver forebyggende og oppsøkende arbeid for ungdom, 12-25 år, bosatt i Vestby kommune. Vi er til stede både på dag- og kveldstid der ungdom er:

  • Tirsdager: kl. 12.00-17.00
  • Torsdager: kl. 16.30-20.00
  • Fredager: kl. 16.30-20.00
  • Hver tredje lørdag: kl. 15.00-20.00

Ung Arena nettsider
Instagram: ungarenavestby
Facebook: Vestby kommune – Ung Arena

Kontakt oss:
Uteteam telefon 940 05 618

Leder Isabelle Simble telefon 908 86 399 

Lærer eller en annen voksen på skolen

På alle skolene i Vestby kommune finner du i tillegg til administrasjonen, lærere og assistenter, flere som har et ekstra ansvar for å snakke med barn og ungdom som trenger råd og veiledning. Skolene har sosiallærer, sosialpedagogisk rådgiver, rådgiver for utdannings- og yrkesvalg, og kjentmann. På Vestby videregående har de også et eget miljøteam. Snakk med kontaktlæreren din, en annen voksen du stoler på, eller gå inn på BliZ-sidene for å finne ut hvilke muligheter som er på akkurat din skole.

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten er et gratis tilbud til alle elever som går på barne-, ungdoms- og videregående skole i Vestby kommune.

- Son skole Jeanette Steen Baltzersen: 901 89 127
- Bjørlien skole Grete Holstad: 982 03 519
- Vestby skole Kristin E. Thomassen: 989 01 332
- Brevik skole Eli Wik Amundrød: 47788230
- Hølen skole Heidi H. Karlsen: 93214995
- Vestby ungdomsskole Grethe Karin Norbeck: 982 03 536
- Grevlingen skole Mai-Britt Raanaas Hatteland: 916 80 737
- Vestby videregående skole Grethe Dahl: 932 14 994 og Ingvill Nilsen: 474 69 038

 

Helsestasjonen for ungdom i Vestby

Alle ungdommer mellom 12 og 24 år er velkommen til helsestasjon for ungdom. Tjenestene er gratis. Drop in-tilbud.

Åpningstider i skoleåret
Hver tirsdag kl. 14.30 - 17.00

Åpningstider i skolens ferier
Hver tirsdag kl. 13.00 - 14.30

Instagram: helsestasjonforungdomvestby

Besøksadresse: Rådhusgata 1, 1540 Vestby
Telefon: 64 98 03 50

Vestby barneverntjeneste

Barnevernets hovedoppgave er å bidra til å hjelpe barn og unge, og sikre at de som har det vanskelig får den hjelpen og omsorgen de trenger.

Follo barnevernvakt: 917 19 615
Barnevernvakten kan kontaktes ved behov for akutt hjelp på kveldstid og i helger når kommunens barneverntjeneste er stengt.

Åpningstider
Vakten er åpen alle dager fra kl. 15.00-08.00. I helger og i høytider er vakten døgnbemannet.

Besøksadresse: Rådhusgata 1, 1540 Vestby
Telefon: 64 98 02 12 

Ungdomslosene i Vestby

Ungdomslosene samarbeider med barn/ungdom i alderen 10-17 år som står i fare for å falle ut av skolen. Ungdomslosenes oppgave er å bidra til økt skoletilknytning, trivsel og mestring.

Kontaktpersoner:

  • Irene Zetlitz: 404 26 335
  • Isabelle Simble: 908 86 399

Ungdomslosen på nett
Instagram: vestby_ungdomslosen
Facebook: Vestby kommune – Ungdomslosen  

Rådgiver i barnehage og skolemiljø

Rådgiveren skal bistå barnehagene og skolene i arbeidet med et trygt og godt barnehage-/ skolemiljø for alle. Rådgiver skal også ved behov delta i samarbeidet rundt elever som ikke har det trygt og godt i barnehagen eller på skolen.

Rådgiver i barnehage og skolemiljø er Anniken Hauge, tlf. 943 55 789.