5. juni innførte kommunen restriksjoner på bruk av vann til vanning for å sikre nok drikkevann til alle innbyggere og for å sikre nok slokkevann til en eventuell brann. Grunnet mye nedbør den siste tiden oppheves restriksjonene og du kan igjen vanne som normalt.