Hensikten med planarbeidet er å regulere om eiendommen fra offentlig formål til boligformål slik at den kan bygges ut med rekkehusbebyggelse. Det planlegges ca. 10 boenheter fordelt på 2 rekker og åpen carportløsning. Barnehagen som er oppført på eiendommen har ikke vært i drift siden 2016, og forutsettes revet som følge av planforslaget. 

Frist for innspill og merknader

Frist for innspill og merknader var 27. mars 2023 og kan rettes til 

Archimatika Norge AS
Epost: firmapost@archimatika.no

Spørsmål kan rettes til Kristian Ødegaard på telefon 911 11 909