Frist for merknader

Frist for merknader var 18. mai 2023, og kan rettes til:

Frida Skaara, St. Olavsplass 3, 0165 Oslo.
post@kvartsarkitekter.no
med kopi til post@vestby.kommune.no