Du kan si din mening

Vi oppfordrer deg til å si din mening om varsel om oppstart. Merknaden vil tas med i det videre arbeidet. Du vil ikke få direkte svar, men rådmannen vurderer merknaden før planforslaget sendes til politisk behandling. Vurderingen kan du lese i saksfremlegget til saken, som legges ut på kommunens nettside omtrent en uke før saken skal behandles. 

Videre saksgang

Etter høringsfristen vil kommunen vurdere merknadene som har kommet inn ved førstegangsbehandling av planen. 

Plandokumenter

Dokumentene til planen finner du på kommunens arealplaner.no

 

Vedlegg:

Varsling om utvidelse av planområdet

Frist for merknader

Eventuelle merknader til planforslaget sendes innen 19.09.2023 til enten: