Uventede gjester på besøk

Hæ? Kan du få folk med landmålingsutstyr og malingsspann i neven inn i hagen din? Huset og hagen din får du ha i fred. Men: Eier du en vei eller annet egnet sted for signalering, kan det hende du får gjester på din eiendom.

Matrikkelloven gir lovfestet rett til å plassere signaler på privat og offentlig grunn. Du skal kunne regne med at de tar hensyn når de jobber.

Vårens vakreste oppdrag

Det er oppholdsvær og tørt terreng. Etter å ha funnet flat og fast grunn og rydda bort forstyrrende vegetasjon, setter landmåleren i gang med å hamre inn en passelig spiker. Fram med malerkosten og hvitmalinga. Spikeren skal signaleres og måles. Det males en hvit firkant med tydelig ramme rundt og landmåleren måler inn fastmerket med sitt utstyr.

Nå skal flyet ha fri sikt inn til den hvite firkanten. Klart til å kartlegge.

Ekstra mange nye merker i år

– En ny standard med nye kvalitetskrav gjør at mange eksisterende fastmerker ikke kan brukes lenger. Det betyr enda flere nymalte firkanter rundt om i landet i år, sier Jon Otter Skaaret i Kartverket.

Fastmerkene er hvite firkanter, enten hvitmalte eller i form av plater montert på bakken.

– Alle fastmerkene må plasseres der det er hensiktsmessig for kartleggingen, sier Skaaret. Plasseringen er planlagt på forhånd, men noen tilpasninger må landmålerne gjøre i felt.

Takk for hjelpa!

Det er svært viktig at fastmerkene får være i fred. Takk for at du ikke dekker til, flytter på eller ødelegger de hvite firkantene. Dette er fellesskapets ressurser i arbeid, og vi vil alle nyte godt av å ha oppdaterte kart når landmålerne er ferdige, oppfordrer Jon Otter Skaaret.

Her skal det fotograferes

Kartverkets virksomhet innen flyfoto til lands er i hovedsak delt i to aktiviteter. Det ene skjer gjennom Geovekst-samarbeidet, der 16 600 km2 skal fotograferes i 2023.

Det andre er den rullerende fotograferinga som skjer over hele landet. Der skal 71 800 km2 fotograferes i 2023.

Og vil du se huset ditt fra oven, finner du dette på Norge i bilder, eller i kommunens kartløsning Origo. Her kan du også bla deg gjennom ulike bilde-lag som viser flyfoto fra forskjellige tidsepoker.