Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Aktuelt

Råd om egenberedskap

Har du alt du trenger for å klare deg selv i minst tre døgn hvis vann og strøm plutselig blir borte?  

Norske myndigheter anbefaler alle norske husstander å ha mat og utstyr som sikrer at du og dine kan klare seg i minst 3 døgn dersom viktig infrastruktur i samfunnet bryter sammen. 

Utstyr til egenberedskap Foto: DSB.no

Trenger du noen å snakke med ?

Har du behov for å snakke med noen i forbindelse med krigen i Ukrainia? Det er flere organisasjoner som er gode samtalepartnere, ta gjerne kontakt. 

Ukrainsk flagg Illustrasjonsfoto

Trygg, økonomisk styring i kommende budsjettår

Rådmennene i Vestby, Ås, Frogn og Nesodden kommune holdt onsdag morgen pressemøte for å snakke om de neste årenes økonomiske utsikter. Foranledningen for pressemøtet var regjeringens varsel om et stramt budsjett for neste års statsbudsjett.

– Dette blir en krevende budsjettprosess. Det blir også tøft for de som skal ta de endelige beslutningene, sier rådmann Sjur Authen. Vi skal sørge for trygg, økonomisk styring i kommende budsjettår.

Vestby kommunes våpenskjold

Strømstøtten er overført til frivillige organisasjoner i Vestby

Frivillige organisasjoner som søkte innen fristen 15. mars fikk utbetalt strømstøtte i slutten av mars.

Vestby kommune mottok 12 søknader om støtte til å dekke deler av merkostnadene ved høye strømpriser i perioden desember - mars. Alle søknadene ble godkjent og har fått støtte etter gjeldende satser. 

Strømstøtte Foto: Pixabay

Slik kan du hjelpe

Her finner du oversikt over ulike måter du kan hjelpe på.

Ukraina flagg med fredsdue Foto: Pixabay.com

Vestby kommune øker bosettingsmålet for flyktninger i 2022

Med bakgrunn i flyktningestrømmen fra Ukraina vedtok formannskapet i sitt møte 25. april at bosettingsmålet for flyktninger som skal bosettes i Vestby i 2022 økes fra 53 personer til 100 personer. 

Ukraina flagg med fredsdue Foto: Pixabay.com

Uttalelse om Ukraina - Formannskapet 9. mars 2022

De politiske partiene i Vestby slutter seg til fordømmelsen av den russiske krenkelsen av Ukrainas suverenitet, som er et klart brudd på internasjonal rett. Russlands militære aggresjon mot og i Ukraina fører til store lidelser for sivilbefolkningen. 

Ukraina flagg med fredsdue Foto: Pixabay.com

Tilfluktsrom

Det er Direktoratet for sivilberedskap (DSB) som har det nasjonale ansvaret for tilfluktsrom. Alle forhold vedrørende bygging, sanering og dispensasjon i forhold til pålegget om å bygge tilfluktsrom behandles av DSB.

Vestbyhallen Foto: Nina Brun Ludvigsen